Elevråd

Elevråd

På Privatskolen Nakskov har vi opdelt elevrådet i 2 grupper.

  • Yngste elever 0.klasse til og med 4. klasse
  • Ældste elever 5. klasse til og med 9.klasse

Ved alle møder deltager både repræsentant og suppleant fra hver klasse. Skolens elevråd har indflydelse på skoledagen og skolens udvikling. Elevrådet taler elevernes fælles sag, så eleverne får indflydelse på skolen. På den måde varetager elevrådet skoleelevernes interesser for det gode skoleliv.

På skoleårets første møde afholdes der valg om formand og næstformandsposten på skolen. Herefter er det i samarbejde med elevrådets kontaktperson (viceskoleleder), at formand og næstformand planlægger og afholder elevrådsmøder resten af skoleåret.  Der afholdes 8 møder for både de ældste og yngste over året. Møderne er planlagt på rullende dage og tidspunkter fra skoleårets start.

Elevrådets formand – og næstformand deltager desuden som minimum en gang om året på et bestyrelsesmøde, hvor de fortæller om dem selv og deres arbejde på skolen.