Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

evaluering af arbejdet med læreplanen

Privatskolens børnehave og vuggestue

Evalueringen er udarbejdet i september 2023.

Formålet med evalueringen er at skabe rammerne for en evalueringskultur i vores børnehave og vuggestue, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. På den måde kan vi på bedst mulig vis, fremme børnenes udvikling, trivsel og læring.

Læs hele evalueringen her.