Førskolen på Privatskolen Nakskov

Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole. Tilbuddet er fra start april til slutningen af juni, og børnene vil i den periode få kendskab til både skolen samt de andre børn inden den endelige skolestart i august. Der vil blive tilrettelagt genkendelige forløb, som sigter mod undervisningens start i august og derved retter sig mod børnenes skoleparathed.

Dagligdagen for førskolebarnet

På Privatskolen Nakskov har førskoletilbuddet en struktureret dag på skolen fra kl. 8.00 – 13.35. Eleverne er fordelt i to større grupper ”tulipanerne” og ”solsikkerne” -med hver to personaler. En pædagog og en pædagogmedhjælper. I løbet af de 3 måneder dannes der to klasser, som fra august kommer til at hedde 0.k og 0.p.

Hver dag kl. 13.35 overgår børnene til SFO, hvor de indgår på lige vilkår med de øvrige SFO-børn på skolen. Personalet fra om formiddagen vil på skift gå med i SFO og være omkring børnene her også. På den måde har sikre vi at børnene hele tiden har kendte voksne omkring sig.

I førskolen arbejdes der på:

  • at sikre en god overgang fra daginstitutionen til skolen, hvor forældre og personale i tæt samarbejde følger det enkelte barn.
  • at styrke børnenes sociale kompetencer
  • at skabe rum for at børnene kan indgå i gode relationer
  • at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de voksne, der er omkring dem
  • at børnene opnår ansvarlighed overfor det nye fællesskab
  • at børnene får en sjov og lærerig tid i månederne inden skolestart

Målet for førskolen

Målet er at skabe en glidende overgang til det nye liv i skolen. Børnene får mulighed for i trygge omgivelser at lære hinanden samt skolens struktur og rammer. De bliver dermed fortrolige med Privatskolen Nakskov s rytme, normer og regler inden den egentlige skolestart i august.

Gennem besøg og fællesaktiviteter med de nuværende 0. klasser får børnene også mulighed for at blive fortrolige med undervisningstidens rammer og lokaler.

Ved deltagelse i øvrige SFO-aktiviteter får børnene fortrolighed med strukturen i SFO’en, og de finder tryghed i fællesskabet med de ældre børn.