Klassekasse og rejsekasse

Procedure for klassekasse/rejsekasse og indbetaling via skolepenge

Denne procedure er gældende for alle klasser på skolen. Ønsker et flertal af klassens forældre ikke at følge denne procedure, kan der ikke betales til klassekasse/rejsekasse via skolepengene og klassen må i så fald selv inddrive pengene. Den procedure, som den enkelte klasse vælger, skal besluttes på et forældremøde ved simpelt flertal. (1 stemme pr. elev).

Klassekasse/rejsekasse:

Hver klasse har en klassekasse/rejsekasse. Forældrene indbetaler et beløb hver måned via skolepengene. Beløbet er bestemt af forældrene på et forældremøde ved simpelt flertal. (1 stemme pr. elev) Dette er ført til referat. Pengene kan bruges til lejrskoler, sociale arrangementer, gaver og meget andet. Det er klassens klasseråd der administrerer klassekassen/rejsekassen.

Når/hvis en elev forlader klassen, gives der ikke penge tilbage. Dette gælder uanset hvad grunden til skoleskiftet er. En evt. ny elev starter med at betale til klasseklassen, når vedkommende starter på skolen.


Revideret 2020, 2023.