Procedure for lektier

Retningslinjer for lektier

På Privatskolen Nakskov er der lektier. Lektier skal give mening for den enkelte elevs læring.

Det er den enkelte lærer i den enkelte klasse, der til enhver tid afgør lektiemængden. Der kan laves individuelle aftaler omkring lektierne – både med hensyn til mængde og niveau. Dette aftales i fællesskab med den enkelte lærer.
Det kan indimellem være gavnligt at give eleven mulighed for at starte på lektierne i klassen.

Lektier skal:

• Give eleven mulighed for at repetere stof, der er gennemgået i klassen.
• Give eleven mulighed for at fordybe sig yderligere.
• Lære eleven at fordybe sig selvstændigt – dette kan komme eleven til gavn i forhold til hans/hendes videre uddannelse.
• Lektier kan være forberedende til undervisningen fx at læse en tekst.

Læreren tilstræber at lægge lektierne op i undervisningstiden. Lektierne skal være lagt op på Intra inden 16.00.

Ved fravær uden for skolens ferier, skal forældre og elever selv holde sig orienteret om, hvilke lektier der har været givet for i perioden.

Revideret 2023.