Procedure for mobil/computer

Procedure ved brug af mobiltelefoner og computere i undervisningen på Privatskolen Nakskov

Mobiltelefon/Smartwatch

Ved skoledagens start sættes eleverne mobiltelefoner/smartwatch i klassens mobilhotel. Eleverne kan hente telefon/ur, når skoledagen slutter. Mobiltelefon/smartwatch må i løbet af dagen gerne benyttes i undervisningen eller til evt. beskeder efter aftale med lærer. Mobiltelefoner/smartwatch forbliver i mobilhotellet i frikvartererne.

I tilfælde af at reglen ikke overholdes, vil telefon/ur inddrages og lægges på kontoret. Herefter laver lærer sammen med ledelsen en aftale om afhentningstidspunkt.

Computer

Computeren tages frem/op af tasken, når den skal benyttes i undervisningen. Når den ikke benyttes, bør computeren være lukket ned eller lagt væk i skab eller i tasken.

Det er læreren, der er styrende på, hvornår og til hvilke opgaver computeren benyttes i undervisningen. Er der et computerskab i klassen benyttes dette.

Som udgangspunkt er computerne ikke i brug i frikvartererne. Hvis computeren benyttes i frikvartererne, sker det efter aftale med lærer.

I tilfælde af at reglen ikke overholdes, vil computer inddrages og lægges på kontoret. Herefter laver lærer sammen med ledelsen en aftale om afhentningstidspunkt.

Revideret 2024