Mobiltelefoner og computere på Privatskolen Nakskov

Mobiltelefoner og computere på Privatskolen Nakskov

Mobiltelefoner/smartwatchens på Privatskolen Nakskov

Når eleverne møder ind om morgenen, så sættes elevernes mobiltelefoner/smartwatch i klassens mobilhotel. Eleverne afhenter først deres telefon/ur igen, når skoledagen slutter. Dog må mobiltelefon/smartwatch gerne benyttes i løbet af dagen i undervisningen eller til evt. beskeder, men det skal ske efter aftale med en lærer. Mobiltelefoner/smartwatch forbliver i mobilhotellet i frikvartererne.

I tilfælde af at reglen ikke overholdes, så vil telefon/ur inddrages og lægges på kontoret. Herefter laver lærer sammen med ledelsen en aftale om afhentningstidspunkt.

Computer

Fra og med 4. klasse har skolen en forventning om at den enkelte elev har en computer, som eleven skal bringes til og fra skole dagligt. Skolen installerer Office-pakken på alle elevcomputere.

Brug af computere på skolen er lærerstyret, og computeren tages frem/op af tasken, når den skal benyttes i undervisningen. Når den ikke benyttes, bør computeren være lukket ned eller lagt væk i skab eller i tasken.

I de klasser, hvor der står et computerskabe, anbringes computere og telefoner der i løbet af dagen.  

Som udgangspunkt er computerne ikke i brug i frikvartererne. Hvis computeren skal benyttes i frikvartererne, så sker det efter aftale med lærer.

I tilfælde af at reglen ikke overholdes, så vil computer inddrages og lægges på kontoret. Herefter laver lærer sammen med ledelsen en aftale om afhentningstidspunkt.