Hvem er SFO Ønskeøen?

SFO Ønskeøen

SFO Ønskeøen er et fritidstilbud til elever fra 0. klasse til og med 4. klasse.

Hvert år fra den 1. april har vi også tilsluttet vores førskole.

SFO’en huserer i den hvide villa, samt i skolens elevkælder.

I hverdagen er børnene ikke aldersopdelt, men de er blandet på kryds og tværs. Det ser vi er med til at styrke SFO’ens fællesskab, så alle børn kan få et kendskab og relation til hinanden og de voksne.

I visse aktiviteter opdeler vi nogle gange børnene efter klasser, for at få et andet pædagogisk perspektiv på børnegruppen.

vi prioriterer læring, dannelse, fællesskab og nærhed

Vi ønsker at SFO Ønskeøen skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i barnets behov og ressourcer, hvor vi prioriterer læring, dannelse, fællesskab og nærhed. Vi sætter derfor rammen op for samvær, fysisk aktivitet og kreativitet, hvor børnene bliver medinddraget og har medindflydelse på hverdagen i SFO’en.

I vores SFO bruger vi nærsamfundet som en god medspiller i hverdagen. Vi deltager ofte i de tilbud der er fra de lokale foreninger, som dans, svømmehal, badminton, brydeklub osv.

Privatskolen Nakskov har deres egen kolonihave, som vi besøger en gang imellem. Derudover har vi aktiviteter som rulleskøjteløb, danserum, LEGO, kreative værksted, gymnastik, halloween fest, banko-aften og meget andet.
Vi deltager også i Danmarks største børnefestival, Vilde Vulkaner, hvor 3. klasserne får tilbuddet om at deltage.
I skoletiden understøtter personalet for SFO’en undervisningen og er en gennemgående person for eleverne i primært 0. til og med 2. klasse. Personalet deltager derudover i skolehjem-samtaler, forældremøder, skoleudflugter osv.

Vi vægter vores forældresamarbejde højt og forventer et gensidigt og forpligtende samarbejde for at kunne skabe de bedste rammer for det enkelte barn.