Den lille skole med det store fællesskab

Skolens Primære vision

Dette kendetegner Privatskolen Nakskov:

Se og udvikle elevers fulde potentiale

Det er vores ønske, at eleverne skal opleve en tryg dagligdag med fokus på faglighed og trivsel. Eleverne skal tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer således, at vi danner og uddanner livsduelige unge mennesker. Eleverne tilskyndes til at være nysgerrige, opsøge ny viden, styrke deres individuelle evner og derved opnå et godt selvværd.

Den lille skole med det store fællesskab

Vi vil skabe de bedste trygge rammer for det enkelte barn og for fællesskabet, hvor vi omgås hinanden med respekt og tolerance. Der arbejdes bevidst med at styrke elevens evner til at indgå i og selvstændigt skabe gode og tætte sociale relationer.

Trivsel og tryghed

Vi ønsker et miljø hvor det er tilladt at give udtryk for sine holdninger, oplevelser samt ønske om forandring. Der lægges vægt på det daglige nærvær og tætte samarbejde omkring den enkelte elev og den enkelte klasse.

Skolen der skaber livsduelige mennesker

Vi arbejder målrettet for at forældre og elever føler sig mødt, set og anerkendt og for at alle bliver udfordret fagligt. Vi styrker elevernes sociale færdigheder og kompetencer, som samtidig styrker deres samarbejdsevne og ikke mindst lysten til at søge ny viden. Det er skolens mål at give eleverne de bedste muligheder for det efterfølgende uddannelsesvalg.

Gensidig ærlig kommunikation

Vi tilstræber en ærlig og åben dialog imellem alle der omgiver den enkelte elev. Det vil sige at alle parter lige fra elev til ledelse bevarer en god og værdig kommunikation til glæde for alle. På den måde udvikles samarbejdet imellem skole og hjem – dermed styrkes elevens trivsel og indlæringsmuligheder.