Retningslinjer

Retningslinjer på Privatskolen Nakskov

1. På Privatskolen Nakskov taler vi ordentligt til hinanden jf. kommunikationsplanen.

2. Skolens SFO åbner klokken 06.30. Skolen åbner 07.45. Der er ikke tilsyn med eleverne før 07.45 på skolen. Skolepatruljevagten åbner bygning C. Pedellen åbner de øvrige bygninger. Klasselokalerne skal være åbne og eleverne må gerne være i lokalet – dog skal det være rart for alle at være i lokalet.

3. Morgensang er obligatorisk for alle elever fra 0. til 9. klasse.

4. Cykler og løbehjul anbringes i cykelbåsene/cykelstativerne på vores parkeringsplads.

5. Snekastning i skoletiden er kun tilladt på skolens multibane.

6. Eleverne fra børnehaveklasse til og med 7. klasse må ikke forlade skolens område uden tilladelse fra klasselærer eller skoleleder. Efter konfirmationsdagen må 7. klasses elever forlade skolen i frikvartererne.

7. Efter endt skolegang bør eleverne forlade skolens område. Efter aftale kan der ventes på førstkommende bus eller lignende på skolen i klasselokalerne.

8. Udleverede bøger indbindes straks og forsynes med navn. Bøgerne skal behandles med omhu. Bortkomne bøger erstattes til fuld ny pris. Det samme gælder beskadigelse af skolens ejendom.

9. Telefoner, smartwatch og computere
Ved skoledagens start sættes eleverne mobiltelefoner/smartwatch i klassens mobilhotel. Eleverne kan hente telefon/ur, når skoledagen slutter. Mobiltelefon/smartwatch må i løbet af dagen gerne benyttes i undervisningen eller til evt. beskeder efter aftale med lærer. Mobiltelefoner/smartwatch forbliver i mobilhotellet i frikvartererne.


I tilfælde af at reglen ikke overholdes, vil telefon/ur inddrages og lægges på kontoret. Herefter laver lærer sammen med ledelsen en aftale om afhentningstidspunkt.

Computer
Computeren tages frem/op af tasken, når den skal benyttes i undervisningen. Når den ikke benyttes, bør computeren være lukket ned eller lagt væk i skab eller i tasken.

Det er læreren, der er styrende på, hvornår og til hvilke opgaver computeren benyttes i undervisningen. Er der et computerskab i klassen benyttes dette.

Som udgangspunkt er computerne ikke i brug i frikvartererne. Hvis computeren benyttes i frikvartererne, sker det efter aftale med lærer.
I tilfælde af at reglen ikke overholdes, vil computer inddrages og lægges på kontoret. Herefter laver lærer sammen med ledelsen en aftale om afhentningstidspunkt.

10. Boldspil
Der må spilles bold på skolens multibane. Der er lavet en baneplan for hvem der må benytte banen.
Der må spilles bold på areal fra spacenettet til bygning E (gl. gymsal). Der må ikke spilles bold på arealet fra spacenettet til hækken på Nørrevold og på arealet ved indgangen til skolegården ved bygning E.
Boldspil mellem multibanen og hækken på Nørrevold er forbudt.

Revideret 2024.