Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med Lolland kommune og de tilbud de har.
Blandt andet henter vi råd og vejledning ved Pædagogisk- psykologisk rådgivning (PPR), samt samarbejde med sundhedsplejerske og andre instanser som måtte være nødvendig.

Når børnene skal i skole og skal starte på Privatskolen har vi et tæt samarbejde med de lærere som skal modtage børnene. Vi overleverer alle børn og videregiver de oplysninger der måtte være nødvendige for at barnet kan få den bedste start i skolen.

Hvis børnene skal starte på en anden skole, vil vi ligeledes indhente samtykke fra forældrene og overlevere barnet til de pågældende lærere.