Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2023-24

Det er med stor tilfredshed, jeg reflekterer over mine to år som tilsynsførende på Privatskole Nakskov. I perioden fra 2022 til 2024 har jeg haft fornøjelsen af at besøge skolen fire gange og har hver gang følt mig varmt velkommen.

 

Nakskov Privatskole er en velfungerende institution med næsten to spor fra 0. klasse til 9. klasse, hvor antallet af elever udgør 363 pr. 5. september 2023. Skolen rummer desuden både deres egen børnehave og vuggestue med 90 børn i alt. Dette mangfoldige miljø inkluderer elever med rødder i forskellige lande, hvilket bidrager til en rig sammensætning af sproglige, kulturelle og sociale baggrunde. På trods af denne diversitet oplever jeg, at størstedelen af eleverne hører hjemme i lokalområdet, og skolen er på alle måder en dansk grundskole med kompetente lærere, der er dybt forankrede i den danske pædagogiske skoletradition.

 

I personalerummet hersker en venlig og imødekommende atmosfære. På trods af travlheden i hverdagen er der tid til at dele oplevelser og interessere sig for kollegernes både undervisningsmæssige og personlige erfaringer. Mine samtaler med lærerne og besøg i klasserne har afdækket et markant engagement i eleverne og fællesskabet.

 

Jeg vil gerne fremhæve den professionelle modtagelse, jeg altid har oplevet fra skolelederen, Henrik Christensen, der har mange års erfaring på skolen. Hvert besøg indledes med et kort møde med skoleledelsen, efterfulgt af tilsyn i klasserne. Dagen afrundes ved skolelederens kontor, hvor dagens observationer og erfaringer diskuteres.

 

Skolen har igangsat flere projekter, og det seneste år har fokus været rettet mod de nye idrætsfaciliteter på skolens matrikel. Under mine besøg har jeg konstateret, at det faglige niveau på skolen matcher kravene i folkeskolen. Lærerne er vel forberedte, og eleverne præsenteres for klare planer for undervisningen, der inkluderer både selvstændig opgaveløsning og gruppearbejde. Roen i klasserne afspejles i et højt koncentrationsniveau blandt eleverne, og lektionerne forløber med kvalificerede samtaler og dialog mellem lærer og elever.

 

Skolens faglige niveau er imponerende, og kravene til eleverne er både relevante og realistiske. Mine samtaler med lærerne har bekræftet, at der er god trivsel og stort engagement blandt personalet, og at undervisningen lever op til Fælles Mål for folkeskolen. Diskussioner om emner som årsplaner, evaluering, elevråd, underretninger og specialundervisning har også været frugtbare.

 

 

 

Baseret på mine besøg og mødet med en kompetent ledelse og dygtigt personale kan jeg med sikkerhed konkludere, at Privatskolen Nakskov fuldt ud opfylder kravene i folkeskolen. Jeg er imponeret over skolens evne til at forme og forberede eleverne til et samfund præget af frihed og folkestyre. Eleverne på alle klassetrin udvikler kendskab til og respekt for friheds- og menneskerettigheder samt lighed mellem kønnene.

 

Det glæder mig også at bemærke, at skolens eksamenskarakterer var på 8.4 sommeren 2023, hvilket understreger det høje faglige niveau. Desuden placerer skolen sig på en imponerende 28. plads på Ceposlisten over ca. 1400 skoler på landsplan.

 

Jeg har oplevet åbenhed og imødekommenhed fra både ledelse og lærere, og den positive omgangstone på skolen har gjort tilsynet til en fornøjelse. Det er tydeligt, at trivsel blandt elever og ansatte vægtes højt på skolen, og at skolen gennemgår en positiv udvikling. Skolens høje faglighed, især med hensyn til eksamenskarakterer, er ligeledes bemærkelsesværdig.

Jeg ønsker at takke for muligheden for at følge jeres skoles udvikling og ønsker jer held og lykke fremover. Jeg står til rådighed for yderligere bidrag og ser frem til, at vores veje krydses igen i fremtiden.

 

Med venlig hilsen,

Mehmet Kutlu

Tilsynsførende