Trivselsforløb på Privatskolen Nakskov

Trivselsforløb

Som led i Privatskolen Nakskovs trivselspolitik har vi forskellige trivselsforløb fra 0. til og med 9. klasse.

Forløbene er udvalgt ud fra skolens værdier om dannelse, læring, nærvær og fællesskab.

Fri for mobberi

I indskolingen fra 0. til 3. klasse arbejder vi med Fri for mobberi.

Fri for mobberi er et trivselsprogram som er udviklet igennem Mary Fonden og Red Barnet i 2008.

I Fri for mobberi lærer børnene omkring de fire værdier; tolerance, respekt, omsorg og mod.

Det er trivselspædagogen i samarbejde med klassens klasselærer der har ansvaret for undervisningen i Fri for mobberi.

Der er indlagt en trivselstime i indskolingen, hvor der er fokus på Fri for mobberi.

Fri for mobberi har et stort fokus på dette:

  • Lærer børn sociale færdigheder.
  • Hjælper børn til at arbejder med fælles trivsel.
  • Styrker selvværdet.
  • Fremmer den gode trivsel.

Stærke Sammen

På vores mellemtrin fra 4-6. klasse arbejder klasselærerne med Stærke Sammen.

Stærke Sammen er et læringsforløb funderet på FN’s børnekonvention og udviklet i samarbejdet med Red Barnet, og det er en forlængelse af Fri for mobberi.

I Stærke Sammen undervises man i 9 moduler, hvor man har fokus på følelser, grænser, fællesskab, forskellighed og børns rettigheder. Det bliver gjort igennem en masse øvelser, snakke, grin og arbejdet med forskellige cases. 

Trivselsforløbet skal være med til at fremme den gode trivsel hos den enkelte elev og fællesskabet i klassen.

MOT

I udskolingen arbejdes der med klassens trivsel igennem et norsk trivselskoncept, der hedder MOT.

MOT bygger på 3 værdier:

  • Mod til at leve
  • Mod til at vise omsorg
  • Mod til at sige nej

Gennem de 3 udskolings år vil eleverne gennemgå både praktiske og teoretiske øvelser, som er med til at styrke dem i skoletiden, men også gøre dem robuste til det videre liv.

På skolen arbejder vi også med at uddanne UNG-MOTivatorer, som er elever fra 8. årgang. Eleverne bliver uddannet til at varetage MOT-undervisningen i 6., og 5., klasse. Det er med til at give en rød tråd igennem trivselsarbejdet på skolen.