Trivselspolitik på Privatskolen Nakskov

Trivselspolitik

For at fremme den gode trivsel på Privatskolen Nakskov har vi fra vuggestuen til og med 9. klasse et stort fokus på trivslen mellem vores børn og elever. 

Daginstitution

I vores daginstitution, bliver der tilrettelagt små forløb på de enkelte stuer for de helt yngste til de ældste børn.
Alle ansatte i institutionen har været på kursus i Fri for mobberi, og der bliver arbejdet målrettet på alle stuer med konceptet. Nogle gange på tværs af alder og stuer, andre gange alders- og stueopdelt. Fri for mobberi bliver brugt som en integreret del af hverdagen.

I Fri for mobberi hører der en bamseven med. Alle børn i børnehaven får deres egen personlige bamse, som skal bo i børnehaven indtil barnet, starter i skole.

Bamsevennen kan være god at lege med, have hos sig hvis man er ked af det, eller én man kan fortælle hemmeligheder til.

Læringsmiljøer i daginstitutionen

I vores vuggestue og børnehave planlægger personalet pædagogiske læringsmiljøer, som understøtter børnenes trivsel, dannelse, læring, udvikling og muligheder for at indgå i sociale fællesskaber.

Skolen

På hvert klassetrin arbejdes der målrettet med klassens trivsel. Der tages udgangspunkt i skolens værdier og elevens alsidige personlige udvikling.

Klassens trivsel evalueres jævnligt af eleverne i samarbejde med klasselærerne og trivselsvejlederen med udgangspunkt i de to trivselsundersøgelser der bliver lavet hvert skoleår.

Hvis forældre opdager, at deres barn bliver mobbet, er det vigtigste at vise forståelse for barnets følelser og frem for alt støtte barnet.

Trivselsforløb i klasserne

I vores indskoling bruger vi Fri for mobberi, som er et undervisningsprogram der lærer børn sociale færdigheder og kendskab til deres 4 værdier; tolerance, respekt, omsorg og mod.

På mellemtrinet bruger vi “Stærke sammen”, som er et trivselsprogram i forlængelse af Fri for mobberi. Stærke sammen varetages af klasselærerne i klassen, som er med til at fremme den gode trivsel, gensidig omsorg, støtte og accept af forskelligheder.

På vores udskolingsområde arbejder eleverne med det norske trivselsprogram MOT. MOT bygger på 3 værdier:

Mod til at leve.

Mod til at vise omsorg.

Mod til at sige nej.

Ved mobning

Hvad kan forældre gøre, hvis de mistænker at deres barn bliver mobbet?

Det drejer sig om at opbygge barnets selvtillid, og troen på at I sammen kan klare det.
Grib mobningen an, som noget der skal og kan løses. Kontakt barnets klasselærer eller stuepædagog, så der hurtigt kan blive reageret fra Privatskolen Nakskovs side af. I kan stole på at lærerne og pædagogerne her på Privatskolen Nakskov øjeblikkeligt vil sætte ind, når vi har kendskab til mobningen.

Hvad kan forældre gøre hvis de mistænker deres barn for at mobbe?

Hvis I mistænker at jeres barn mobber andre, bør I undgå at påføre ham eller hende skyldfølelse, men få barnet til at føle sig ansvarlig. Man skal fokusere på mobningen og ikke på barnet. Det er mobningen der er det uacceptable.  Kontakt barnets klasselærer eller stuepædagog, så der hurtigt kan blive reageret fra Privatskolen Nakskovs side af.

Hvad kan forældre gøre for at fremme den gode trivsel?

Det er vigtigt at man støtter barnet i livets facetter og man viser at mobning er uacceptabelt. I hjemmet kan man øve barnet i at løse konflikter. Det er vigtigt, at man som voksen er rollemodel, og derfor ikke taler dårligt om andre på Privatskolen Nakskov. Samarbejdet omkring barnet gør, at forældrene bør være loyale over for skolens beslutninger. Skulle der være noget man som forældre er uenig i, henviser vi til Privatskolen Nakskovs kommunikationsplan.