Trivselsvejleder

Trivselsvejleder

På skolen har vi en trivselsvejleder. Trivselsvejlederen er med til at fremme den gode trivsel på skolen, og give sparring til klasselærerne i forhold til elever, klasser osv.

Trivselsvejlederen vurderer i samarbejde med klasselærerne, hvornår vedkommende skal indgå i det sociale arbejde med eleverne. I samråd med klasselærerne beslutter trivselsvejlederen hvordan indsatsen tilrettelægges.