Vuggestuens hverdag

Vuggestuens hverdag

Når et barn er optaget i vores vuggestue, vil vi invitere forældre og barn ind til en lille snak. Her vil vi fortælle om hverdagen i vuggestuen samt spørge ind til eventuelle særlige behov hos barnet.

Det kan være en særlig måde man gerne vil have sit barn modtaget på om morgenen, soverytme, allergier, madvaner og lign.

Alt dette for at barnet kan få den bedste start i vores vuggestue og for at samarbejdet imellem forældre og personale opleves trygt og anerkendende for begge parter.

Vi forventer engagerede forældre som aktivt deltager i sit barns liv i vuggestuen. Det vil sige at man så vidt muligt deltager i forældremøder, sociale arrangementer i vuggestuen og lign.

Det er vores hensigt at orientere vores forældre om dagligdagen via opslag i vuggestuen, billeder samt kommunikation over intra. Vuggestuen har ligeledes en lukket facebook gruppe, hvor der jævnligt bliver lagt billeder op fra hverdagen.

Vuggestuens planlagte aktiviteter vil blive annonceret via intra og tavlen således, at man som forældre kan være forberedt på eventuelle ændringer i barnets hverdag. Dette kan være ture ud af huset, maddage, teater eller andre aktiviteter som måske kræver at barnet møder til en bestemt tid, har turtaske med eller lign.

Fri for mobberi

Vi har forpligtet os til at være aktive omkring ”Fri for mobberi”. Dette gælder i såvel vuggestue/ børnehaven som i SFO og skole. Vi sender medarbejdere på kursus, således at de kan varetage et forløb i børnegruppen som naturligvis er afstemt i forhold til alder og kompetencer.

Dialogisk læsning

Vi praktiserer dialogisk læsning med alle børn, både i børnehaven og i vuggestuen.

Dialogisk læsning bruges som en understøttende aktivitet, der er med til at udvikle sproget. Læsningen bliver tilrettelagt efter barnets sprogudvikling og alder.

Aktiviteter

De fleste planlagte aktiviteter vil ligge om formiddagen, hvor alle børn og personale er til stede. Vi forventer at børnene kommer i vuggestue senest kl. 9.00, så alle er samlet inden de planlagte aktiviteter, går i gang.

Vi arbejder ud fra de 6 forskellige læreplanstemaer, med særlig fokus på èt tema og forskellige pædagogiske principper 2 måneder ad gangen. Ud fra temaet bliver der planlagt hvilken læring der skal arbejdes med og herefter hvilke aktiviteter, som understøtter børnenes læring og udvikling.

I vuggestuen vil vi gerne holde fast i traditioner. Dette vil være traditioner som de fleste kender, påske, fastelavn, jul osv., men vi vil også være åbne og nysgerrige på, hvad man gør i andre kulturer.

Vi vil følge årstiderne tæt, så barnet får en fornemmelse af, hvad de enkelte årstider kan byde på. Om foråret vil vi gå på opdagelse efter små skud på træer og buske, om sommeren vil vi lege med vand og bade, om efteråret vil vi samle æbler og rive blade og om vinteren vil vi rydde sne og pakke os godt ind når vi leger ude.

Så vidt muligt er alle børn ude hver dag, og vi forventer derfor at børnene har tøj med til årstiden.

Aktiviteterne i vuggestuen er ofte opdelt i mindre grupper og kan være aldersopdelt, da især vuggestuebørn kan have meget forskellige behov alt efter alderen.

Hvad forventes der af forældrene i Privatskolens børnehave og vuggestue

Det forventes at forældre til børn i børnehaven og vuggestuen involverer sig i børnenes hverdag og samarbejder med børnehavens og vuggestuens personale, samt deltager i forældremøder og sociale arrangementer.

Som privat børnehave og vuggestue er vi afhængige af et godt samarbejde med forældrene. Vi er altid åbne over for forslag, ris og naturligvis ros. Vi har meget fokus på, at al kommunikation foregår i en positiv ånd og med respekt for hinanden.

Vi har et forældreråd som består af 5 forældre fra institutionen, 1 medarbejderrepræsentant og institutionsleder. Formanden er en del af skolens bestyrelse.