top of page
nursery

Vuggestue

trivsel og tryghed

Ved at det enkelte barn oplever sejre i stedet for nederlag, så styrkes deres selvværd og dermed deres trivsel. At være forankret i sig selv giver ro og tro på egne evner. Fællesskabet er med til at styrke udviklingen og ved at have fokus på det enkelte barns ressourcer, oplever banet anerkendelse af egne evner.

Tel: +45 54 92 90 07

Vuggestuens

Primære

vision

Vuggestue

Information

Vi skal være det trygge og foretrukne valg. Vi skal skabe de bedste, trygge rammer for det enkelte barn og for fællesskabet i en demokratisk ånd.

 

Dette kendetegner Privatskolens vuggestue:

 

Se og udvikle børns fulde potentiale

Ved at det enkelte barn oplever sejre i stedet for nederlag, så styrkes deres selvværd og dermed deres trivsel. At være forankret i sig selv giver ro og tro på egne evner. Fællesskabet er med til at styrke udviklingen og ved at have fokus på det enkelte barns ressourcer, oplever banet anerkendelse af egne evner.

 

Den lille institution med det store fællesskab

Vi vil skabe de bedste trygge rammer for det enkelte barn og for fællesskabet, hvor vi omgås hinanden med respekt og tolerance. Der arbejdes bevidst med at styrke barnets selvstændighed samt evne til at indgå i og selvstændigt skabe gode og tætte sociale relationer.

 

Trivsel og tryghed

Vi ønsker et miljø hvor det er tilladt at give udtryk for sine holdninger, oplevelser samt ønske om forandring. Der lægges vægt på det daglige nærvær og tætte samarbejde omkring den enkelte barn og deres familier. Vi arbejder for en åben og ligeværdig kommunikation samt en gensidig forventning om, at aftaler bliver overholdt. Vi skaber alternativer til givne opgaver, så den enkelte som udgangspunkt oplever succes i stedet for nederlag.

 

Institutionen der skaber glade børn

Vi arbejder målrettet for at forældre og elever føler sig mødt, set og anerkendt og for at alle bliver udfordret i forhold til egne kompetencer. Der lægges vægt på medbestemmelse og ansvarlighed og vi forholder os lyttende, respektfuldt og nærværende til alle børn, uanset køn, race og religion.

 

Gensidig ærlig kommunikation

Vi tilstræber en ærlig og åben dialog imellem alle der omgiver den enkelte barn. Det vil sige at alle parter lige fra barn til ledelse bevarer en god og værdig kommunikation til glæde for alle. På den måde udvikles samarbejdet imellem vuggestue og hjem – dermed styrkes barnets trivsel og indlæringsmuligheder.

Kontakt

skolen

Adresse

Privatskolen Nakskov

Nørrevold 30, 4900 Nakskov

Email: info@privatskolen-nakskov.dk
Tel:  +45 54 92 01 00

SFO: +45 54 92 04 26

Kontakt afdelinger og personale

Åbningstider

8:00 - 14:00

Mandag - Fredag

Kontakt os

Beskeden blev sendt.

bottom of page