Alternative dage og traditioner

Alternative dage og traditioner på Privatskolen

Privatskolen Nakskov har mange alternative dage og traditioner i løbet af et skoleår.

En alternativ dag, er en dag, hvor det almindelige skema aflyses og der i stedet er en anden plan for dagen.

Vi har følgende alternative dage og traditioner på Privatskolen Nakskov.

Alternative dage og traditioner

1. skoledag:
Den første skoledag i hver skoleår er meget speciel. Det er dagen, hvor lærere og elever atter mødes igen. Klasserne kommer godt på plads igen, og alle eleverne får deres nye bøger udleveret.

Trivselsdag:
Sidste fredag i august afholdes trivselsdagen. 9. klasse arrangerer dagen for hele skolen. Eleverne er inddelt på forskellige hold og alle har en rigtig god dag på boldbanerne ved Bregnevej. Det er en dag, hvor fællesskab, trivsel, hygge og gode relationer er i fokus.

Fagdage:
En fagdag er en dag, hvor dagen bruges på et eller flere fag. Det kan være en dag ud af huset, hvor klassen er på ekskursion, virksomhedsbesøg, cykeltur, eller mange muligheder.  Det kan også være en faglig dag på skolen.

Læsedag:
FN’s store internationale læsedag afholdes på skolen. Dagen indeholder en masse omkring læsning.

Emneuge:
I uge 41 er der emneuge på skolen. Der er et nyt emne hvert år. Eleverne er delt på hold på tværs af klasserne. Det er en anderledes og meget lærerig uge.

Motionsdag med indsamling til Knæk Cancer:
Fredag i uge 41 afholder skolen motionsdag. Der bliver motioneret til den helt store guldmedalje. Skolen laver en indsamling til fordel for “KnækCancer”.

Børnekonventionsdag:
På en fagdag i november afholdes en dag med fokus på børns rettigheder mm.

Klippedag:
Sidste fredag i november er der klippedag på skolen. Der laves julepynt, og der julehygges. Der kan købes julegodter i gymnastiksalen. Skoledagen starter med at alle elever og lærere løber jule ind.

Lucia:
Pigerne i 6.klasse laver et utrolig smukt luciaoptog hvert år. Vuggestuen, børnehaven og skolen har alle den store fornøjelse at se det meget flotte optog. Drengene står for at dele boller ud.

Juleafslutning i Sankt Nicolai Kirke.
Sidste dag før jul, er en af de dage hvor der hygges ekstra meget.

Uge 6:
I uge 6 afholdes der fagdag med udgangspunkt i materiale fra Sex og Samfund.

Fastelavn:
Hele skolen afholder fastelavn. Indskolingen er på skolen. Mellemtrinnet og udskolingen er i Nakskov Idrætscenter.

Trivselsdag med Red Barnet.

Skolekomedie:
Vores 6. klasser opfører en stor forestilling i Nakskov Teatersal. Der er 3 forestillinger i løbet af dagen. Det er en meget flot skolekomedie med vores eget band.

Lancier. Efter skolekomedien danser vores 5. klasser lancier.

Billedkunstudstilling:
I arealet ved indgangen til Nakskov Teatersal har vores billedkunsthold lavet en meget stor og flot udstilling.

Gallafest:
En fredag i foråret afholder skolen en stor Gallafest for vores udskoling. 9. klasse arrangerer festen.

Klasselærerdag:
2. sidste skoledag inden sommerferien er der klasselærerdag. Det er en dag, hvor klassen og klassens lærere laver noget anderledes. Det kunne være cykeltur, ekskursion eller meget andet.

9. klasses sidste skoledag:
Sidste dag inden 9. klasse går på læseferie er en festdag. Det er den dag, hvor de øvrige elever og 9. klasse siger farvel til hinanden efter mange gode år sammen. Lærerne og 9. klasse spiser morgenmad sammen klokken 7.00. Derefter laver 9. klasse nogle lege/aktiviteter med skolens elever. Skoledagen afsluttes med 9. klasse laver underholdning i skolegården for elever og ansatte. En rigtig hyggelig dag.