Børnehavens hverdag

Inden opstart

Når et barn er optaget i vores børnehave, vil vi invitere forældre og barn ind til en lille snak. Her vil vi fortælle om hverdagen i børnehaven samt spørge ind til eventuelle særlige behov hos barnet.
Det kan være en særlig måde man gerne vil have sit barn modtaget på om morgenen, soverytme, allergier, madvaner og lign.

Alt dette for at barnet kan få den bedste start i vores børnehave og for at samarbejdet imellem forældre og personale opleves trygt og anerkendende for begge parter.

Vi forventer engagerede forældre som aktivt deltager i sit barns liv i børnehaven. Det vil sige at man så vidt muligt deltager i forældremøder, sociale arrangementer i børnehaven og lign.

Opdeling af børnene

Børnehaven har 3 stuer hvoraf 2 af dem er normeret til 18 børn, og 1 til 23 børn. I særlige tilfælde vil dette dog kunne afviges, hvorfor der også er etableret garderober til mere end 18 og 23 børn.
Stuerne hedder Kongeørnene, Havørnene og Kejserørnene.

Børnene er ikke aldersopdelt men i stedet blandet i alderen 3,1 år til 4/5 år. Dette giver en god dynamik samt en forståelse hos børnene for, at vi tager hensyn til hinanden og at de store hjælper de små.

I perioden fra august til april har vi en 4. børnehavestue som fysisk er placeret på skolen. Stuen hedder Steppeørnene.
På denne stue samler vi de kommende skolebørn, så der de sidste 8 måneder af børnenes børnehave tid bliver arbejdet målrettet med at gøre dem skoleparate samt arbejde på deres sociale relationer i denne gruppe.

Børnegruppen og personalet er stadig en del af børnehaven og deltager i alle aktiviteter samt mødes dagligt på legepladsen.

Aktiviteter

De fleste planlagte aktiviteter vil ligge om formiddagen, hvor alle børn og personale er til stede. Vi forventer at børnene kommer i børnehave senest kl. 9.00, så alle er samlet inden de planlagte aktiviteter, går i gang.

Vi arbejder ud fra de 6 forskellige læreplanstemaer, med fokus på èt tema og forskellige pædagogiske principper 2 måneder ad gangen. Ud fra temaet bliver der planlagt hvilken læring der skal arbejdes med og herefter hvilke aktiviteter der skal understøtte børnenes læring og udvikling.

I Privatskolens Børnehave vil vi gerne holde fast i traditioner. Dette være traditioner som de fleste kender, påske, fastelavn, jul osv., men vi vil også være åbne og nysgerrige på, hvad man gør i andre kulturer.

Vi vil følge årstiderne tæt, så barnet får en fornemmelse af, hvad de enkelte årstider kan byde på. Om foråret vil vi gå på opdagelse efter små skud på træer og buske, om sommeren vil vi lege med vand og bade, om efteråret vil vi samle æbler og rive blade og om vinteren vil vi rydde sne og pakke os godt ind når vi leger ude.

Vi vil være ude mindst én gang om dagen, og vi forventer derfor at børnene har tøj med der passer til årstiden.

Vi vil bruge vores egen legeplads, men vi vil også gå ind på skolen og benytte SFO-ens legeplads samt skolens øvrige faciliteter. Vi vil bruge vores nærmiljø, besøge byen, boldbanerne, biblioteket samt benytte vores kolonihave.

Vi tilrettelægger hverdagen ud fra en kombination af planlagte aktiviteter, samt ud fra hvad det enkelte barns interesser og behov er.
Vi har overordnet en fast rytme for dagens forløb, som er genkendelig i hele huset. For at følge barnets perspektiv vil der være plads til spontane aktiviteter, men der er altid en plan for dagen og dens indhold af læring.

Det er vores hensigt at orientere vores forældre om dagligdagen via opslag i børnehaven, billeder samt kommunikation over intra. Børnehavens planlagte aktiviteter vil også blive annonceret via intra således, at man som forældre kan være forberedt på eventuelle ændringer i barnets hverdag. Dette kan være ture ud af huset, maddage, teater eller andre aktiviteter som måske kræver at barnet møder til en bestemt tid, har turtaske med eller lign.

Fri for mobberi

Vi har forpligtet os til at være aktive omkring ”Fri for mobberi”. Dette gælder i såvel vuggestue/ børnehaven som i SFO og skole.

Vi sender medarbejdere på kursus, så de kan varetage et forløb i børnegruppen som naturligvis er afstemt i forhold til alder og kompetencer.

Dialogisk læsning

Vi praktiserer dialogisk læsning med alle børn, både i børnehaven og i vuggestuen.

Dialogisk læsning bruges som en understøttende aktivitet, der er med til at udvikle sproget. Læsningen bliver tilrettelagt efter barnets sprogudvikling og alder.