Forventninger

Forventninger

Vi har en forventning om, at have et godt forældresamarbejde med alle forældre. Samarbejdet vil strække sig over mange år og derfor er det meget vigtigt for os alle.

De parter, der skal samarbejde, er hjemmet og skolen. Altså på den ene side forældre/barn, på den anden side skolen i form af lærere, pædagogiskpersonale og ledelse.

Al samarbejde bør bygge på gensidig tillid, loyalitet og respekt.

Vi kan tilskynde og kræve meget af eleven, men den sidste indsats er elevens egen. Eleven skal sørge for at passe sit skolearbejde, det kan kun hver enkelt selv gøre. Ligesom forældre og elever har forventninger til skolen, har skolen også forventninger den anden vej. Det er blandt andet følgende:

1. Skolen forventer, at eleven møder undervisningsparat. Det vil sige, at eleven er veludhvilet og møder til tiden, har lavet sit hjemmearbejde, at der er orden i bøger, hæfter og penalhus.

2. Skolen forventer, at eleven i sin daglige færden viser ansvarlighed og hensyn over for alle andre på skolen, samt skolens bygninger og inventar.

3. Skolen forventer, at den – som arbejdsplads – bliver respekteret og prioriteret højt af både elever og forældre. Ligeledes forventer skolen, at forældrene bakker op om skolens indbydelser og arrangementer i videst mulig omfang.

4. Det er derfor nødvendigt, at forældre bakker positivt op om elevens skolegang, herunder ikke mindst omtalen af skolen og dens personale en meget stor betydning. En elev, der hjemme har hørt negativ omtale af skolen, andre elever eller ansatte, er det vanskeligt at samarbejde positivt med, for eleven tror ofte, at så kan han/hun tillade sig det samme.

Privatskolen Nakskov håber på at få et godt samarbejde til glæde for hjem og skole.
Revideret 2024