Dage med fokus på trivsel

Dage med fokus på trivsel

Ud over vores trivselskoncepter ”Fri for mobberi”, “Stærke sammen” og ”MOT”, så har vi 2 dage på skolen, hvor vi fælles har fokus på trivslen.

Trivselsdag i august: På denne dag er det 9.a, der planlægger og står for aktiviteter for alle skolens elever. Eleverne inddeles i hold på kryds og tværs af alle klasserne, og aktiviteterne foregår alle på plænerne ved I-centeret.

Red barnets trivselsdag: På den første fredag i marts måned planlægges der en trivselsdag ud fra materialet, der ligger på Red Barnets hjemmeside. Eleverne kan være inddelt i klasser, årgange eller i hold – alt efter hvad der giver bedst mening.

Se eventuelt mere på

https://skole.redbarnet.dk/trivselsdagen/