Restancepolitik

Restancepolitik

Idet vi er en privatskole, accepterer vi ikke restancer i skolepenge.

Skolen vil dog være imødekommende over for afdragsaftaler, hvis man i en kortere periode (1-3 måneder) er økonomisk trængt. Denne aftale skal så vidt muligt aftales inden forfald af betalingen.

Skolen vil hurtigt reagere på restancer, da restancer kan skyldes flere ting. Skolen vil bl.a. være sikker på, at forældre til elever på skolen ved, når de er i restance.

Hvis den månedlige ydelse ikke er indgået på skolens konto d. 10. i måneden sendes rykker til forældrene

Efter yderligere 14 dage (d. 3./4. i efterfølgende måned) sendes endnu en skriftlig rykker med yderligere gebyr kr. 100,- og varsling om, at hvis ikke beløbet indbetales ophører samarbejdet dvs. udmelding af eleven/eleverne uden yderligere varsel d. 28. samme måned og restancen sendes til inkasso.

 

Reviderer 2024.