Kommunikation i SFO

SFO Ønskeøen

I vores SFO ønsker vi en åben kommunikation mellem forældre og personale. Forældrene har høringsret, men det er skolen, der har beslutningsret.

Kommunikationen mellem SFO og hjemmet skal altid ske i en ordentlig og respektfuld tone i et fortroligt rum. Opleves der pædagogiske udfordringer, skal forældrene benytte nedenstående procedure:

  1. Ved pædagogiske udfordringer kontaktes den pågældende pædagog.
  2. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kontaktes leder i SFO’en.
  3. Hvis leder og forældre heller ikke kan komme til enighed, kontaktes skolens leder, som har det overordnede pædagogiske ansvar.
  4. Ønsker forældrene at bringe emner op for bestyrelsen, skal dette ske skriftligt til formanden for bestyrelsen.